ÇEBİDÇelik Boru İmalatçıları Derneği

   

 Haberler           

Gümrük Vergisi Kalkarsa Dünyada İlk 3'e Gireriz

Doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye çelik boru sektörü, dünyada ilk 3'e girmeyi hedefliyor. Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren, yılda 4.5 milyon ton üretim gerçekleştiren Türkiye çelik boru sektörünün dünyada beşinci sırada yer aldığını, gümrük vergisi başta olmak üzere hammadde teminindeki sıkıntıların ortadan kaldırılması durumunda dünya üretiminde ilk üçe girebileceklerini söyledi.

Zeren, "Sıcak hadde yassı çelik ürünleri ithalatına uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması halinde hem üretim hem de ihracatımızda artış meydana gelecek" dedi. Gümrük vergisinin sektörün uygun koşullarda hammadde teminini zorlaştırdığını belirten Zeren, "Türkiye çelik boru sektörünün en önemli sorunlarından biri, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar. Çok değişken bir yapıda olan yassı çelik fiyatları, uzun süreli projelerle ilgili ihalelerde fiyat vermeyi oldukça zorlaştırıyor" diye konuştu.

'Hammaddeye Var Mamule Yok'

Birçok sektörde hammadde ithalatında düşük vergi ve mamul ithalatında yüksek vergi uygulanırken çelik boru sektöründe ise tam tersinin uygulandığını belirten Zeren şöyle konuştu: "Çelik boru üretiminde kullanılan sıcak hadde yassı çelik ürünleri için yüzde 9 gümrük vergisi uygulanırken çelik boruların ithalatı gümrük vergisinden muaf tutuluyor. Bu durum, yurt içi piyasada yerli yassı çelik üreticilerinin fiyatlarını dünya piyasalarının üzerinde tutmalarına neden oluyor ve çelik boru sektörünün rekabet gücünü zayıflatıyor. Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nde sıcak hadde yassı çelik ürünleri ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanıyor".

'Yüksek Fiyat İhracata Dönük Birçok Projenin Gerçekleşmesine Engel'

Zeren, çelik boru sektörü olarak, üretimde kullandıkları hammaddeyi ithal etmek yerine yerli üreticilerden almayı her zaman daha avantajlı bulduklarını dile getirdi. Hammaddenin ithalat yoluyla temin edilmesi durumunda termin konusunda sorun yaşandığını belirten Zeren "Yurt içinde hammadde fiyatlarının yüksek olması nedeniyle de yurt dışından gelen kısa terminli projelere cevap verilemiyor ve ihracata dönük birçok proje gerçekleştirilemiyor. İhracata yönelik olarak yurt içinden hammadde temini ancak dünya piyasa fiyatlarına yakın fiyatlardan yurt içi üreticilerce verilmesi durumunda mümkün olabilir" diye konuştu.

"Melen ve Yeşilçay'da Yerli Ürün Kullanıldı'

Zeren, içme suyu ve sulama isale hatları için en uygun borunun çelik borular olduğunu ifade etti. Zeren "Son zamanlarda bazı belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından isale hatlarında çelik boru yerine alternatif boru çeşitlerinin kullanıldığını görüyoruz. Ancak, çelik borular yerine kullanılan alternatif boru çeşitlerinin uzun yıllar dayanıklılığı henüz kanıtlanmış değil" dedi. Zeren, Büyük İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’a su getirecek olan Melen ve Yeşilçay projelerinde Türkiye'de üretilen çelik boruların kullanıldığını söyledi.

30 Firma Faaliyet Gösteriyor

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) verilerine göre sektörde mevcut durumuyla düzenli olarak üretim gerçekleştiren yaklaşık 30 firma faaliyet gösteriyor. 2014 yılında 4.2 milyon ton üretim yapan sektör 2015 yılında 4.5 milyon tonu aştı.

TANAP Üretime İvme Kazandırdı

Çelik boru sektörünün üretimi 2015 yılında yüzde 7 artış gösterdi. Yükselişte Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğalgaz gaz taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) başlaması etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl 4.5 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştiren çelik boru sektörü, üretimin yarıya yakınını ihraç etti. 2014 yılına göre yüzde 7'lik yükselişe işaret eden bu artışın nedenlerinden biri de 2015 yılında başlayan, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) kazandırdığı ivme.

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren, Türk üreticilerin TANAP için üretecekleri toplam 950 bin ton çelik borunun yaklaşık yarısının 2015 yılında üretilip teslim edildiğini söyledi.

Çelik boru ihracatının 2015 yılında, 2014'e göre miktar bazında yüzde 3.78 azalarak 1.79 milyon tona gerilediğini kaydeden Zeren "Küresel piyasalar ve Ortadoğu'da yaşanan olumsuz koşullar, 2015 yılı ihracatındaki düşüşte etkili oldu" diye konuştu. Zeren, üretim kapasitesi, bilgi ve tecrübe birikimi, teknoloji ve altyapısı ile Türkiye'nin her türlü çelik borunun üretimini gerçekleştirebilecek durumda olduğunu vurguladı.

'Üretimin Yüzde 45'i İhraç Ediliyor'

Zeren "Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına yakın olması, ürün kalitesinde uluslararası standartların yakalanmış olması, sektörün global pazarda birçok referans projeye sahip olması gibi uzun yılların çalışması sonucu kazanılmış edinimler, Türkiye çelik boru sektörünün net ihracatçı sektör olmasında etkili oluyor. Sektörde üretilen ürünlerin, küresel ekonomik konjonktüre ve talep koşullarına bağlı olarak, yaklaşık yüzde 45’lik kısmı ihraç ediliyor" dedi. Zeren, Türkiye’nin ihracatındaki önemli pazarların Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu kaydetti.

Sektör, otomobil sanayiinde kullanılan hassas soğuk çekme borulardan petrol sanayiinde kullanılan kuyu borularına kadar her türlü borunun üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye'de üretilen çelik borular Bakü-Tiflis-Ceyhan, Mavi Akım, Şahdeniz ve TANAP gibi önemli projelerde yer alıyor.

Avrupa'nın En Büyük Üreticisi Türkiye

2014 yılı verilerine göre, dünya dikişli çelik boru üretiminin büyük kısmını üreten Çin 57.6 milyon tonluk üretimi ile dünyanın en fazla dikişli çelik boru üretimi yapan ülkesi konumunda. Çin’i 8.2 milyon tonluk üretimi ile Rusya, 6.4 milyon tonluk üretimi ile Güney Kore ve 5.4 milyon tonluk üretimi ile Japonya izliyor. Türkiye ise 4.2 milyon tonluk üretimi ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en fazla dikişli çelik boru üreten beşinci ülkesi olma konumunu sürdürüyor. 2014 yılı çelik boru ihracatında ise Türkiye, 1.83 milyon tonluk ihracatıyla Çin, Güney Kore ve İtalya’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor.

En Fazla İthalatı Çin'den Yaptık

Türkiye çelik boru ithalatı ise 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 103 oranında artış kaydederek 245 bin ton seviyesinde gerçekleşti. En fazla ithalat, 125 bin ton ile Çin’den yapıldı.

Habertürk, 27 Mayıs 2016