ÇEBİDÇelik Boru İmalatçıları Derneği

   

 Haberler           

Çelik Boru Sektörünün 2014 Yılı İhracatı 2 milyon Tona Yaklaştı

Türk çelik boru sektörü, ekonomik ve siyasal dengelerin çok hassas olduğu 2014 yılını hedefleri doğrultusunda kapadı. Sektör, önemli ihracat pazarlarında yaşanan sıcak siyasi gelişmeler ve iç karışıklıklara rağmen yıllık yaklaşık 4 milyon ton üretim seviyesini korumayı başardı. Türkiye’nin 2014 yılındaki çelik boru ihracatı ise geçtiğimiz yıla oranla miktar bazında yüzde 4,9 artışla 1,95 milyon ton, değer bazında ise yüzde 0,71 azalışla 1,62 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında ihracatta yaşanan olumsuzluklardan sonra Aralık ayı ihracatındaki yüzde 28’lik artış sektöre 2015 için umut verdi.

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 4,9 artışla 1,95 milyon tonluk, değer bazında ise yüzde 0,71 azalışla 1,62 milyar dolarlık çelik boru ihracatı gerçekleştirdi.

En büyük pazar konumundaki Irak’ta yaşanan sıcak gelişmeler sektörün ihracatını olumsuz etkilese de, Irak 2014 yılında en çok çelik boru ihraç edilen ülke oldu. Türk çelik boru sektörünün 2014 yılında Irak’tan sonra en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla ABD, İngiltere, Romanya ve İsrail oldu.

ÇEBİD’in 2014 yılı verilerine göre; Irak’a yüzde 20 azalışla 348 bin ton, ABD’ye yüzde 17 artışla 331 bin ton, İngiltere’ye yüzde 45 artışla 240 bin ton, Romanya’ya yüzde 27,5 artışla 128 bin ton ve İsrail’e yüzde 125 artışla 87 bin ton ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye Çelik Boru İhracatı
  Ocak-Aralık 2013 Ocak-Aralık 2014  % Değişim 
  Miktar
(Ton)
Değer
($)
Miktar
(Ton)
Değer
($)
 Miktar   Değer 
Irak 436.066 355.055.462 348.715 262.285.706 -20,03 -26,13
ABD 282.873 235.750.634 331.464 277.948.181 17,18 17,90
İngiltere 164.733 113.469.755 240.209 166.511.696 45,82 46,75
Romanya 100.507 72.629.944 128.180 90.045.473 27,53 23,98
İsrail 38.938 32.740.657 87.658 74.181.775 125,12 126,57
Cezayir 185.056 179.403.625 64.400 61.418.527 -65,20 -65,77
Almanya 39.856 51.105.594 63.839 67.912.239 60,17 32,89
Gürcistan 45.521 40.276.539 57.550 46.389.224 26,42 15,18
İtalya 37.843 31.220.705 51.678 41.639.142 36,56 33,37
Belçika 34.467 23.480.011 48.244 32.584.134 39,97 38,77
Diğer 489.672 502.699.201 524.557 505.241.652 7,12 0,51
Genel Toplam 1.855.532 1.637.832.126 1.946.493 1.626.157.748 4,90 -0,71

 

2014 yılının son ayında ihracat atağına geçen Türk çelik boru sektörünün Aralık ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla miktar bazında yüzde 27,84 artışla 206 bin 221 ton, değer bazında ise yüzde 25,54 artışla 170 milyon 653 bin dolar oldu.

  Aralık 2013 Aralık 2014 % Değişim
  Miktar
(Ton)
Değer
($)
Miktar
(Ton)
Değer
($)
 Miktar   Değer 
ABD 35.053 27.454.532 61.333 54.270.587 74,97 97,67
Irak 42.662 33.638.455 32.837 23.900.721 -23,03 -28,95
İngiltere 18.178 11.951.044 15.417 10.705.990 -15,19 -10,42
Cezayir 5.381 4.734.812 11.651 10.155.749 116,52 114,49
Litvanya 0 0 10.289 8.262.939 100,00 100,00
İsrail 4.091 3.058.206 9.013 6.854.948 120,30 124,15
Almanya 6.028 6.057.244 8.894 7.244.733 47,55 19,60
Gürcistan 4.453 4.082.668 8.434 6.802.105 89,39 66,61
İtalya 3.533 2.631.800 8.070 6.433.485 128,43 144,45
Lübnan 154 194.529 4.453 3.538.308 2782,48 1718,91
Diğer 41.780 42.134.039 35.831 32.483.785 -14,24 -22,90
Genel Toplam 161.313 135.937.330 206.221 170.653.351 27,84 25,54

 

2014 yılını sektör açısından değerlendiren Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Mehmet Zeren, “Son dönemlerde karşılaştığımız tüm sıkıntılara rağmen çelik boru sektörü olarak yılı hedeflerimiz doğrultusunda kapadık. Bir yandan yıllık yaklaşık 4 milyon ton üretim seviyemizi korumayı başarırken diğer yandan 2 milyon tona yakın bir ihracat gerçekleştirdik. Bugün Avrupa’nın en büyük dünyanın ise beşinci büyük çelik boru üreticisi ülkesiyiz. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 45’ini ise ihraç ediyoruz. Bu ihracat miktarıyla da dünyada dördüncü sırada yer alıyoruz” dedi.

2015 yılı için en büyük temennilerinin ekonomik ve siyasal dengesizliklerin ortadan kalkması olduğunu belirten Mehmet Zeren, “Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumun getirdiği lojistik ve stratejik avantajları iyi değerlendirmeliyiz. Kalifiye iş gücü, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine odaklanma ve ihracat kültürünün sektörde yerleşmiş olması gibi faktörlere bağlı olarak önümüzdeki yıl da üretim ve ihracattaki büyümemizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında 4,5 milyon tonluk üretime ve 2 milyon tonun üzerinde ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak sektörümüzün hammadde temininde yaşadığı sorunların çözülmemesi durumunda 2023 yılı için belirlenen 7,9 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması zor görünüyor. Bunun için çelik boru sektörünün hammadde olarak kullandığı yassı çelik ürünlerine uygulanmakta olan gümrük vergilerinin kaldırılarak dünya piyasa fiyatlarından hammadde teminine imkân sağlanması gerekmektedir.” diyerek açıklamalarını bitirdi.

9 Ocak 2015, ÇEBİD